Kamis, 28 Mei 2015

Janganlah Menyelisihi Sunnah

Janganlah Menyelisihi Sunnah


Paket Umroh Promo Bulan Desember 2015, Gud mengancam melalui ker? orang-orang yg berani membantah ajaran Nabi-Nya. Tidak doank diancam melalui adzab akhirat, akan tetapi tinggi yg disegerakan hukumannya di dunia.
Salah adalah murid Imam Ahmad bernama Abu Thalib mengatakan: “Saya mengenal Imam Ahmad ditanya tentang sebuah kaum yg mengabaikan hadits serta menjurus kepada pendapat Sufyan (salah adalah ulama kala itu). ” Hingga Imam Ahmad berkata: “Saya meresa aneh dengan sebuah kaum yg mengetahui hadits serta mengetahui sanad hadits beserta keshahihannya dan meninggalkannya, lantas melakukan kepada pendapat Sufyan serta yg yang lain padahal Gud berfirman: “Maka hendaklah berhati-hati orang yg menyelisihi perintah Rasul-Nya akan tertimpa fitnah maupun tertimpa adzab yg pedih. ” (An-Nur: 63). Tahukah kalian apa arti fitnah? Fitnah ialah kufur. Gud berfirman. “Dan fitnah itu jauh besar daripada pembunuhan. ” (Fathul Majid: 466)
Ayat yg dibacakan dengan Imam Ahmad tersebut benar-benar ialah ancaman ker? teruntuk orang-orang yg menyelisihi Sunnah Nabi. Ibnu Katsir menafsirkan ayat itu katanya: “Hendaklah takut siapa saja yg menyelisihi syariat Rasul lewat lahir atau bathin akan tertimpa fitnah untuk hatinya bagus berupa kekafiran, kemunafikan maupun bid’ah maupun tertimpa adzab yg pedih di dunia melalui didenda mati maupun didenda found maupun dipenjara maupun sejenisnya. ” (Tafsir Ibnu Katsir: 3/319)
Gud jua berfirman:
“Wahai orang-orang yg beriman janganlah kalian keraskan suara kalian di atas suara Nabi serta jangan kalian bersuara ker? dengan Nabi selayak kerasnya suara sejumlah kalian kepada sejumlah yang lain supaya gak gugur amal kalian sedangkan kalian gak menyadarinya. ” (Al Hujurat: 2)Gud memperingatkan kaum mukminin

Paket Umroh Promo Bulan Desember 2015, Ibnul Qayyim menerangkan ayat itu katanya: “Allah memperingatkan kaum mukminin dalam gugurnya amal-amal mereka melalui sebab mereka mengeraskan suara kepada Rasul selayak kerasnya suara mereka kepada sejumlah yang lain. Padahal amalan itu bukan ialah kemurtadan sampai hanya maksiat, tetapi ia menghasilkan menggugurkan amalan serta pelakunya gak menyadari. Maka tips melalui yg mendahulukan ucapan, petunjuk, serta alur seseorang di atas ucapan, petunjuk serta alur Nabi?! Tidakkah yg demikian telah menggugurkan amalannya sedang santo gak merasa? ” (Kitabush Shalah, sixty-five, Geologi Wabilush Shayyib, 24 serta Ta’dhimus Sunnah, 22-23).
Yang hadits yg dan Nabi menyebutkan:
“Barangsiapa yg membenci Sunnahku, santo bukan dalam golonganku. ” (Shahih, TIME Muslim).

orang yg menentang Sunnah Nabi

Maksud bukan dalam golonganku artinya santo termasuk orang kafir jika ia berpaling dalam Sunnah Nabi, gak meyakini Sunnah itu pantas melalui nyatanya. Tapi jika ia meninggalkannya karena menggampangkannya maka ia gak di atas tuntunan Nabi. (Lihat Syarh Shahih Islamic, Geologi Imam A good Nawawi: 9/179 serta Nashihati Linnisa’ rum. 37)
Ancaman-ancaman tersebut sangat menakutkan akan tetapo banyak yg kaga tumbang menakutkan merupakan bahwa orang yg menentang Sunnah Nabi beberapa waktu Gud percepat hukumannya semasa mereka di dunia selayak diriwayatkan untuk sebagian riwayat, di antaranya:
“Dari Abdulah rubbish bin Abbas, dalam Nabi bahwa beliau bersabda: ‘Jangan kalian datangi kepada pasangan hidup kalian (dari safar) di malam hari. ’ Akhirnya di salahsatu kali Nabi datangi dalam safar maka tiba-tiba dua orang melakukan mengarah pasangan hidup mereka (di malam hari) maka keduanya mendapati pasangan hidup mereka telah berbareng laki-laki lainnya. (Sunan Traffic Darimi, 1/118)
Tidaklah menghalangi santo kecuali sombong
Didapatinya pasangan hidup mereka berbareng laki-laki lainnya ialah hukuman teruntuk mereka dimana mereka melanggar larangan Nabi akan mengarah pasangan hidup mereka di malam hari sepulangnya dalam safar, kecuali jika sebelumnya mereka telah apa lagi dulu menyediakan mengetahui bahwa mereka dapat datangi di malam itu maka yg demikian dibolehkan selayak dijelaskan dengan Ibnu Hajar untuk Fathul Bari (9/240, 242)
Salamah rubbish bin Geologi Akwa’ berkata: “Bahwa seseorang makan melalui tangan kiri di hadapan Rasulullah maka Rasulullah menegurnya: ‘Makanlah melalui tangan kananmu. ’ Ia menjawab: ‘Saya gak mampu. ’ Hingga Nabi katakan: ‘Semoga kalian gak mampu. Tidaklah menghalangi santo kecuali sombong. ’ Hasilnya ia gak menghasilkan mengangkat tangannya ke mulutnya. ” (Shahih, TIME Muslim).

Tidaklah banyak yg pergi dari dalam masjid sehabis adzan kecuali adalah munafik

Abdurrahman rubbish bin Harmalah mengisahkan, seseorang datangi kepada Announced rubbish bin Geologi Musayyib megucapkan salam perpisahan akan haji maupun umrah, dan Announced mengatakan kepadanya: “Jangan kalian melakukan sampai kalian shalat terlebih dulu karena Rasulullah bersabda: ‘Tidaklah banyak yg pergi dari dalam masjid sehabis adzan kecuali adalah munafik, kecuali adalah yg terdorong pergi dari karena kebutuhannya serta bakal balik ke masjid. ’ Akhirnya orang itu menjawab: “Sesungguhnya teman-temanku berada di Harrah, ” dan keluarlah santo dalam masjid, maka Announced terus terbayang-bayang mengingatnya sampai beliau dikhabari bahwa orang tersebut jatuh dalam kendaraannya serta patah pahanya. (Sunan Traffic Darimi 1/119, Ta’dhimus Sunnah rum. 31, Miftahul Jannah rum. 134)
Abu Abdillah Muhammad rubbish bin Ismail Near the Taimi mengatakan, dirinya memahami pada sejumlah kisah-kisah bahwa sejumlah ahlul bid’ah ketika mengenal sabda Nabi:
“Jika salah adalah dalam kalian bangun dalam tidurnya maka janganlah ia celupkan tangannya ke bejana sebelum mencucinya apa lagi dulu karena sesungguhnya ia kurang tahu di dimana tangannya barmalam. ” (Shahih, TIME Geologi Bukhari serta Muslim)
Hingga ahlul bid’ah tersebut mengatakan melalui solo gastar tu dinero mengejek: “Saya mengetahui di dimana tanganku bermalam, tanganku bermalam di kasur. ” Maka paginya santo bangun dalam tidurnya untuk keadaan tangannya telah buka ke untuk duburnya sampai ke lengannya.
Hingga berhati-hatilah seseorang akan menganggap remeh Sunnah


Paket Umroh Promo Bulan Desember 2015, Near the Taimy dan berkata: “Maka berhati-hatilah seseorang akan menganggap remeh Sunnah serta sesuatu yg bersifat mengikut perintah agama. Lihatlah tips akibat jeleknya menyampaikan kepadanya. ”

Geologi Qadhi Abu Tayyib menceritakan kejadian yg ia alami, katanya: “Kami berada di sebuah majlis kajian di masjid Geologi Manshur. Datanglah adalah pemuda dalam daerah Khurasan, ia berdiskusi tentang pasal musharat dan santo minta dalilnya hingga diterangkan dalilnya dalam hadits Abu Hurairah yg menerangkan pasal itu. Día -orang itu bermadzhab Hanafi – mengatakan: ‘Abu Hurairah gak mampu diterima haditsnya…’ Hingga ngak sampai ia tuntaskan ucapannya tiba-tiba jatuh seekor ular besar dalam atap masjid hingga orang-orang loncat sebabnyq serta pemuda itu lari darinya. Ular itupun terus mengikutinya. Datang orang mengatakan: ‘Taubatlah engkau! Taubatlah engkau! ’ Akhirnya santo mengatakan ‘Saya bertaubat. ’ Hingga pergilah ular itu serta gak terlihat pula bekasnya. ” Adz Dzahabi berkata bahwa sanad kisah itu ialah pra imam.

Itulah sebagian kejadian nyata -insya Allah- serta bukan cerita fiktif yg diada-adakan, meski cerita-cerita yg diriwayatkan melalui sanad. Pasti yg demikian pantas pelajaran tuk kamu karena bukan rum yg mustahil kejadian di atas timbul di vulgo kamu selayak timbul di vulgo terlebih dulu manakala banyak seseorang yg menghina Sunnah Nabi. Ancaman itu telah ditetapkan di untuk Geologi Qur’an selayak firman-Nya:

“Sesungguhnya orang yg mencelamu, dialah yg terputus. ” (Al Kautsar: 3)

Seperti terputus dalam semua kebaikan (Taisir Geologi Karimirrahman: 935)

Ibnu Katsir menerangkan: “yang mencelamu artinya yg membencimu wahai Muhammad, serta yg membenci apa yg engkau bawa dalam petunjuk serta kebenaran beserta fakta yg nyata. Setelah itu yg terang dialah yg dapat terputus, yg hina, serta gak dapat dikenang bernama (dengan baik).

Ibnu Abbas mengatakan bahwa arti yg mencelamu ialah musuh-musuhmu. Setelah itu itu mencakup siapa saja yang sifat itu bagus yg disebut maupun yang lain. ” (Tafsir Ibnu Katsir, 4/598)

Dan apa yg telah Gud ancamkan amet barangkali timbul pada individu maupun kelompok pada masyarakat kamu jika Gud gak menyediakan rahmat-Nya. Terlebih-lebih teruntuk seseorang yg mengagungkan Sunnah-Sunnah Nabi dan ia simak perilaku orang untuk mensikapinya melalui sikap negatif, santo dapat memetik kebenaran firman Gud? di atas di dimana ia dapat mencermati gak minim dalam orang-orang yg tertimpa musibah lantaran menghina Sunnah Nabi.